استاد حوزه علمیه قم در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری بسیج پرس: وقتی ما ریشه ها را مشخص و بررسی نکنیم و کار فرهنگی و معنوی بر روی انسانها انجام ندهیم و در عین حال بخواهیم آنها را مذهبی نگه داریم و برای آنها قید و بند بگذاریم رفته رفته جامعه به سمت طغیان می رود

ایوب مهدوی فر، استاد حوزه علمیه قم در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری بسیج پرس در مورد علل رواج بدحجابی اظهار داشت: مسئله رواج بد حجابی همچون حرکتی بر خلاف مسیر رودخانه و غیرعادی است.اگر هر روز شاهد دیانت بیشتر در جامعه باشیم این مسئله نیاز به سوال دارد که چه چیزی در درون آنها وجود دارد که به سمت دیانت می روند؟ رفتن انسانها به سمت غرایض و بی بندوباری نیاز به بررسی خاصی ندارد زیرا ما کار خاصی برای متحول شدن انسانها انجام ندادیم تا شاهد رشد آنها باشیم، چرا که روشن است وقتی سنگ را رها کنیم سقوط می کند آن که نیاز به انرژی دارد بالا رفتن است.
وی در خصوص علت و ریشه های شیوع بدحجابی در جامعه ابراز داشت: در دنیای امروز که انسانها به دنبال سرگرمی های مختلف و شهوات می روند و از هر گوشه ای صدایی بلند است و وقتی ما ریشه ها را مشخص و بررسی نکنیم و کار فرهنگی و معنوی بر روی انسانها انجام ندهیم و در عین حال بخواهیم آنها را مذهبی نگه داریم و برای آنها قید و بند بگذاریم رفته رفته جامعه به سمت طغیان می رود. اگر ما حجاب را به صورت برگ هایی بخواهیم به درخت بی ریشه ای بچسبانیم این در اثر نسیم فرو می ریزد چه رسد به طوفان هایی که در جامعه می وزد و درخت های کهنسال را از ریشه در می آورد. پس نمی شود انتظار داشت که جوانان و یا حتی مردم دیگر بدون شناخت و بصیرت بتواند بار سنگین حجاب را بر دوش خود حمل کند.
استاد حوزه علمیه قم در پاسخ به این سوال که به عقیده شما چه راهکاری را می توان برای حل و فصل مسئله بدحجابی یا کاهش شیوع آن در جامعه ارائه کرد، تصریح داشت: حجاب مسئله ای نیست که با دستور و امر و نهی انجام شود. وقتی کار تربیتی و فرهنگی انجام شد معروف و منکر شکل می گیرد و امر به معروف و نهی از منکر جای خود را پیدا می کند و در جامعه پیش می رود.
مهدوی پور در پایان خاطر نشان کرد: به دلیل فراهم نبودن بسترها و ساختارهای فرهنگی لازم اصولا بایستی منتظر سوق یافتن جامعه به سمت بی بندو باری ها باشیم. در عین اینکه باید عوامل اخلال گر فرهنگی، هویتی و مذهبی مختلف که در درون و فراسوی مرزها، فعالیت های مخربی دارند را کنترل کنیم باید متوجه اصل موضوع حجاب و الزامات و کارکردهای مثبت و سازنده آن در جامعه نیز باشیم. این آدم ها هستند که باید از اعماق بجوشند و رشد کنند و با انتخاب خودشان به سمت حجاب و عفاف پیش بروند.