رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ گفت: بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اوباش بازداشت شده در سال جاری از افرادی بودند که در فضای مجازی اقدامات مجرمانه و قدرت‌نمایی انجام داده و به اصلاح عامیانه کُری و رجزخوانی می‌کردند.

سردار علی ذوالقدری ؛ درباره برخورد با برخورد با افرادی که در فضای مجازی اقدام به هنجارشکنی می‌کنند، اظهار کرد: پلیس امنیت با برهم‌زنندگان نظم و انضباط جامعه چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی برخورد لازم را صورت می‌دهد.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ افزود: اکنون در پلیس امنیت مرکزی با عنوان “رصد فضای مجازی” داریم که ضمن رصد اقدامات مجرمان و اوباش مانند قدرت‌نمایی و فروش اقلام ممنوعه در فضای مجازی، آنها را شناسایی کرده و برخورد با آنها صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اوباش بازداشت شده در سال جاری از افرادی بودند که در فضای مجازی اقدامات مجرمانه و قدرت‌نمایی انجام داده و به اصلاح عامیانه کُری و رجزخوانی می‌کردند.

این مقام انتظامی یادآور شد: به غیر از طرحهای اصلی پلیس امنیت برای پاکسازی پایتخت از اوباش، طرحهای محله‌ای نیز وجود دارد که پلیس در این طرحها به صورت روازنه اقدام به جمع‌آوری اوباش می‌کند.

  • منبع خبر : تسنیم