در راستای قرارگاه محرومیت زدایی کارکنان سپاه عجب شیر در عرصه عمرانی به ساخت خانه محروم در روستای گل تپه این شهرستان کمک کردند./عکس ها از: رضا اسماعیلی

به گزارش بسیج پرس، در راستای قرارگاه محرومیت زدایی کارکنان سپاه عجب شیر در عرصه عمرانی به ساخت خانه محروم در روستای گل تپه این شهرستان کمک کردند.