انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به فروش سازمان‌های دولتی با قیمت بسیار پایین به اشخاص نامعلوم، در حرکتی نمادین ساختمان سازمان خصوصی‌سازی را به قیمت ۵۰۰۰ تومان به فروش گذاشت.

به گزارش بسیج پرس، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اعتراض به فروش سازمان‌های دولتی با قیمت بسیار پایین به اشخاص نامعلوم، در حرکتی نمادین ساختمان سازمان خصوصی سازی را به قیمت ۵۰۰۰ تومان به فروش گذاشت.

براساس این گزارش بسیاری از تشکل‌های دانشجویی به روندخصوصی‌سازی‌ها در کشور اعتراض داشته‌اند.

  • منبع خبر : فارس