حوزه مقاومت کوثرالنبی(س) همدان در سه نوبت اقدام به برگزاری اردوی جهادی یک روزه جغرافیا محور در روستای ورکانه کرد.

به گزارش بسیج پرس حوزه مقاومت کوثرالنبی(س) همدان در سه نوبت اقدام به برگزاری اردوی جهادی یک روزه جغرافیا محور در روستای ورکانه کرده است.

اعزام تیم پزشکی، مشاوره طب سنتی، مشاوره تست فشار خون و قند، آموزش دوخت چادر و اعزام روحانی برای تبلیغ از اقدامات و برنامه‌های اجرایی در این اردو بود.

هدف از برگزاری این اردوها رسیدگی به قشر محروم و نیازمند جامعه و این روستا بود که با استقبال و رضایت مردم این روستا همراه شد.