مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه همدان از برگزاری اردوی جهادی شهید «رهنمون» در منطقه خضر همدان خبر داد.

به گزارش بسیج پرس هادی گلیان در همدان اظهار داشت: تیم پزشکی شهید «رهنمون» با همکاری گروه جهادی حوزه شهید «صوفی» همدان اقدام به اعزام تیم پزشکی خود به منطقه خضر کردند.

وی افزود: در این تیم تعداد ۱۲ نفر از پزشکان حضور داشتند و اقدام به ویزیت مردم محروم این منطقه کردند که دراین ویزیت‌ها داروی رایگان نیز در اختیار افراد نیازمند قرار گرفت.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه همدان با بیان اینکه تعداد ویزیت شدگان ۱۴۰ نفر بودند، عنوان کرد: این اردوها در راستای محرومیت‌زدایی و کمک به افراد نیازمند جامعه برگزار می‌شود.