به گزارش بسیج پرس ،  اعتراضات نظم و قانون هنگ‌کنگ را ضعیف کرده و هنگ‌کنگ را به آستانه یک وضعیت بسیار خطرناک کشانده است. هدف دور جدید اعتصابات ایجاد اختلال در ساعت اوج تردد است. بیش از ۱۵۰ پرواز کنسل شده است. ۱۰۰ پرواز بین‌المللی خروجی و ۱۰۰ پرواز بین‌المللی ورودی هم لغو شد. معترضان […]

به گزارش بسیج پرس ،  اعتراضات نظم و قانون هنگ‌کنگ را ضعیف کرده و هنگ‌کنگ را به آستانه یک وضعیت بسیار خطرناک کشانده است. هدف دور جدید اعتصابات ایجاد اختلال در ساعت اوج تردد است. بیش از ۱۵۰ پرواز کنسل شده است. ۱۰۰ پرواز بین‌المللی خروجی و ۱۰۰ پرواز بین‌المللی ورودی هم لغو شد. معترضان همچنین جاده‌ها و قطارهای اصلی را مسدود، فروشگاه‌ها و شرکت‌ها هم تعطیل کردند. آمریکا و انگلیس در پی نبرد اقصادی با چین، با هدف گرفتن امتیاز از این کشور فضای سیاسی هنگ‌کنگ را با فتنه‌انگیزی ناآرام کرده‌اند.