سياسي‌كاري اين چهره اصلاح‌طلب در دفاع از حقوق زنان پيش‌از اين نيز در ماجراي قتل ميترا استاد توسط نجفي و سكوت ابتكار و ساير مدعيان حمايت از حقوق زنان در حمايت از مقتول زن آن حادثه، مورد اعتراض برخي رسانه‌ها واقع شده بود.

ریاکاری ابتکار در دفاع از حقوق زنان!

مرکز پایش و تحلیل اخبار نوشت: بعد از مصاحبه اخیر معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره معرفی یک زن به‌عنوان وزیر آموزش‌وپرورش به مجلس، جواد حسینی سرپرست فعلی این وزارتخانه از اقدام ابتکار ناراحت شده و به وی اعتراض کرده‌است؛ ابتکار نیز برای رفع دلخوری حسینی تمامی مواضع خود در حمایت از معرفی وزیر زن را از کانالش حذف کرده است

سیاسی‌کاری این چهره اصلاح‌طلب در دفاع از حقوق زنان پیش‌از این نیز در ماجرای قتل میترا استاد توسط نجفی و سکوت ابتکار و سایر مدعیان حمایت از حقوق زنان در حمایت از مقتول زن آن حادثه، مورد اعتراض برخی رسانه‌ها واقع شده بود.