در كارزار سرنوشت‌ساز جنگ هوشمند فعلي، رسانه‌هاي متعهد بايستي هوشمندانه و هم افزا عمل كرده و با انعكاس ظرفيت‌هاي بالنده و غني دروني، علاوه بر مأيوس ساختن دشمن، روح اميد براي پيشرفت در جامعه را ارتقا بخشند.

سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در بازدید از روابط عمومی کل سپاه: آمریکایی ها در صحنه های رویارویی با فرزندان انقلابی ملت ایران در نیروی دریایی سپاه، مغلوب مسردار فدوی: جنگ رسانه‌ای، مکمل پازل جنگ اقتصادی دشمن

جانشین فرمانده کل سپاه در بازدید از روابط عمومی کل سپاه: آمریکایی ها در صحنه های رویارویی با فرزندان انقلابی ملت ایران در نیروی دریایی سپاه، مغلوب محض و بازنده تمام عیار بوده‌اند

آرایش رسانه‌ای پیچیده و پیشرفته دشمن ضد ملت ایران تمرکز ویژه‌ای را معطوف به سپاه و کارکردهای امنیت‌ساز آن برای کشور ساخته که نیازمند شناخت عمیق است

جنگ نرم رسانه‌ای مکمل پازل جنگ اقتصادی امروز دشمن است

در کارزار سرنوشت‌ساز جنگ هوشمند فعلی، رسانه‌های متعهد بایستی هوشمندانه و هم افزا عمل کرده و با انعکاس ظرفیت‌های بالنده و غنی درونی، علاوه بر مأیوس ساختن دشمن، روح امید برای پیشرفت در جامعه را ارتقا بخشند.