پايگاه عربي 21 به نقل از يك منبع مطلع و از سران شوراي موسوم به «شوراي انتقالي جنوب» نوشت:

به گزارش بسیج پرس ، پایگاه عربی ۲۱ به نقل از یک منبع مطلع و از سران شورای موسوم به «شورای انتقالی جنوب» نوشت: امارات به ایران تعهد داده‌ که صحنه سیاسی در استان‌های جنوب یمن را به شکل سابق بازگردانند. امارات در چارچوب تفاهم‌های اخیر با ایران، در حال اصلاح صحنه سیاسی در جنوب یمن است.