آتش‌سوزی محدودی که به دلیل اتصالی سیم‌های برق در یکی از اتاق‌های وزارت نفت اتفاق افتاده بود با حضور نیروهای HSE مهار شد و پس از خروج دود از ساختمان کارکنان به اتاق‌های خود بازگشتند.

به گزارش بسیج پرس، صبح امروز آتش‌سوزی محدودی به دلیل اتصالی سیم‌های برق در یکی از اتاق‌های  وزارت نفت اتفاق افتاده بود با حضور نیروهای HSE مهار شد.

این اتفاق در یکی از اتاق‌های طبقه منفی یک رخ داده بود و به دلیل اتصال رایزرها، دود حاصل از آن به طبقات بالا منتقل شده بود به گونه‌ای که بیشترین میزان دود در دو طبقه چهاردهم و پانزدهم وزارت نفت مشاهده می‌شد.

پس از مشاهده دود در طبقات، ساختمان وزارت نفت برای جلوگیری از خطرات احتمالی تخلیه شد و کارکنان وزارت نفت در حیاط مستقر شدند.

با حضور نیروهای ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست HSE این آتش سوزی محدود مهار شد و پس از خروج دود از ساختمان کارکنان به محل کار خود بازگشتند.

خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.

منبع: فارس