نصرالله پژمانفر: برای ایجاد فرهنگ حجاب و پوشش مناسب در جامعه باید ابتدا پایه های اعتقادی و بینش افراد را نسبت به این موضوع محکم کنیم و این یعنی نهادینه سازی باورهای درست و فرهنگ سازی دقیق عفاف و حجاب است.

نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج پرس، اظهار داشت: برای ایجاد فرهنگ حجاب و پوشش مناسب در جامعه باید ابتدا پایه های اعتقادی و بینش افراد را نسبت به این موضوع محکم کنیم و این یعنی نهادینه سازی باورهای درست و فرهنگ سازی دقیق عفاف و حجاب، بنابراین تهدید و اجبار؛ هیچ گاه به عنوان اولین راهکار، اثربخش نخواهد بود.
وی با بیان اینکه مساله پوشش و حفظ عفاف خاص دنیای اسلام نیست افزود: عفاف حتی در ادیان توحیدی تنها نیست بلکه بر اساس زمینه فطری، حتی جوامع اولیه و به دور از تمدن و مذهب هم آن را مورد توجه قرار داده اند و در همه جوامع و ملل به صورت های گوناگون کم وبیش وجود داشته است اما با آمدن اسلام این مساله به عنوان یک حکم تکلیفی و ضروری تعیین گردید.