دانلود رایگان مقاله ارزیابی اقتصادی بکارگیری اتوبوسهای هیبریدی(دیزل – الکتریک)در ناوگان حمل ونقل همگانی شهر تهران رمز فایل:www.jozveha.com خلاصه مقاله: در این مقاله با توجه به آزمایش های انجام شده بر عملکرد اتوبوس های هیبریدی بویژه اتوبوس دیزل–الکتریک مدل های نشر آلاینده ها و مصرف سوخت این نوع اتوبوس ها ساخته شد و در مدل […]

دانلود رایگان مقاله ارزیابی اقتصادی بکارگیری اتوبوسهای هیبریدی(دیزل – الکتریک)در ناوگان حمل ونقل همگانی شهر تهران

download

رمز فایل:www.jozveha.com

خلاصه مقاله:

در این مقاله با توجه به آزمایش های انجام شده بر عملکرد اتوبوس های هیبریدی بویژه اتوبوس دیزلالکتریک مدل های نشر آلاینده ها و مصرف سوخت این نوع اتوبوس ها ساخته شد و در مدل ریاضی-رایانه ای شهر تهران (EMME/2) برای شبیه سازی به کار گرفته شد. پس از اجرای مدل به ارزیابی اقتصادی اتوبوس های هیبریدی در مقایسه با اتوبوس های موجود در شهر تهران پرداخته شده است.