سردار شاكرمي، فرمانده سپاه اميرالمومنين(ع) استان ايلام: برخورد قاطع ناجا با هنجارشكنان ستودني است.

🔶سردار شاکرمی، فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام:
برخورد قاطع ناجا با هنجارشکنان ستودنی است.

🔹سردار خرم دل، فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد:
از مواضع مقتدرانه سردار اشتری در لزوم برخورد با قانون شکنان قاطعانه تشکر و قدردانی می کنیم.

🔸سردار مولایی، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز:
هوچی گری دشمن برای انفعال پلیس در برابر قانون شکنان محکوم به شکست است.