سرلشكر صفوي صبح امروز در مراسم گراميداشت عمليات مرصاد در اسلام آباد: قدرت ايران روز به روز در حال افزايش و قدرت آمريكا و رژيم صهيونيستي روز به روز در حال افول است.

سرلشکر صفوی صبح امروز در مراسم گرامیداشت عملیات مرصاد در اسلام آباد: قدرت ایران روز به روز در حال افزایش و قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی روز به روز در حال افول است.

آمریکاییها مجبورند منطقه را ترک کنند چون انقلاب اسلامی امروز در حال قدرت گیری از اقیانوس آرام تا دریای مدیترانه است.

آمریکاییها باید شرم کنند که سپاه را تروریست معرفی و منافقین را با این سابقه جنایتکارانه از لیست تروریستها خارج می کنند.

بازیگر اصلی و پشت پرده در تجاوز به ایران در عملیات مرصاد آمریکایی ها بودند.