یادداشت تفاهم همکاریهای توسعه ای بین ایران و بولیوی در زمینه ظرفیت سازی فناوری های پیشرفته امضا شد.

به گزارش بسیج پرس, در سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به  بولیوی، سند یادداشت تفاهم همکاریهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و دولت بولیوی توسط ظریف و دیه گو پاری، وزیر امور خارجه بولیوی به امضا رسید.

در این یادداشت تفاهم ، طرف ایرانی متعهد شد  تا دانش فنی فناوری نانو را بواسطه ایجاد رشته کارشناسی ارشد و دکتری فناوری نانو و همچنین تاسیس آزمایشگاه تخصصی نانو در دانشگاه امی بولیوی درچارچوب همکاری توسعه ای جنوب – جنوب امضاء کند.

در مراسم امضای این یادداشت تفاهم وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با افتخار آماده به اشتراک گذاشتن دستاوردهای خود با ملت هایی است که پیشرفت خود را به کشورهای حامی یکجانبه گرایی پیوند نزده اند و در فربه تر شدن نظام سلطه نقشی ایفاء نمی کنند.

وزیرخارجه کشورمان افزود: راز پیشرفت و توسعه کشورهایی که مصمم به حفظ استقلال خود در جهانی که کشورهای استعماری، سعی در تعمیق وابستگی سایر کشورها را دارند، چشم فروبستن از حمایت های مشروط این کشورها و اعتماد به ظرفیت های داخلی و همچنین به مشارکت گذاشتن ظرفیت های خود با کشورهای همسو می باشد. سیاستی که جمهوری اسلامی ایران از چهار دهه قبل تاکنون و پس از انقلاب اسلامی در پیش گرفته و خوشبختانه با همین رویکرد موفق به کسب دستاوردهای شگرفی در حوزه های مختلف دفاعی، هسته ای و علمی و فناوری شده است. تا جایی که، علیرغم اعمال فشارهای گوناگون و سنگین ۴۰ ساله از سوی کشورهای سلطه طلب، همچنان با اقتدار درحال پیمودن قله های پیشرفت و توسعه می باشد.

این برنامه همکاری با هدف توانمندسازی و تربیت نخبگان بولیویایی در حوزه نانو و تولید مشترک محصولات دانش بنیان نانویی و همچنین تجاری سازی آن در منطقه آمریکای لاتین به اجرا درخواهد آمد.