دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com چکیده مقاله: یکی از مسائل مهم کیفیتی و مدیریتی در خصوص بهره برداری از سدها بحث تخلیه گزینشی است. تخلیه گزینشی در سدها به تخلیه آب با کیفیت مورد نظر از تراز دلخواه مخزن سد گفته می شود. با توجه به این که وجود ناهمواری در کف یا دیواره […]

دانلود مقاله
رمز فایل : www.jozveha.com

چکیده مقاله:

یکی از مسائل مهم کیفیتی و مدیریتی در خصوص بهره برداری از سدها بحث تخلیه گزینشی است. تخلیه گزینشی در سدها به تخلیه آب با کیفیت مورد نظر از تراز دلخواه مخزن سد گفته می شود. با توجه به این که وجود ناهمواری در کف یا دیواره مخزن روی پدیده تخلیه گزینشی اثر می گذارد در این مقاله به بررسی نظری پدیده تخلیه گزینشی از سیال دو لایه بر روی برآمدگی در کف مخزن پرداخته می شود. بدین منظور برای ارزیابی تئوری هیدرولیک دولایه در زمینه تخلیه گزینشی سیال دولایه با خروجی نواری تحت اثر عوامل توپو گرافی از نتایج آزمایشگاهی موجود در این زمینه استفاده می شود. خیزاب نیز در این پدیده همزمان با عبور جریان از روی برآمدگی تشکیل می شود که سرعت ارتفاع آن به صورت آزمایشگاهی و تحلیلی مقیسه می گردد.