تفاهم‌نامه همکاری بین «وزارت آموزش و پرورش» و «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» امضا شد.

به گزارش بسیج پرس,مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش امروز در از نمایشگاه الکامپ برگزار شد.

این تفاهم‌نامه که درباره هوشمندسازی مدارس است به امضای سرپرست وزارت آموزش و پرورش با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید.