عضو شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی گفت: قانون تأسیس مدارس غیردولتی تصویب شده اما بندهای حمایتی آن معطل مانده است.

به گزارش بسیج پرس, قدرت‌الله علیزاده عضو شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی در برنامه پرسشگر اظهار کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به موضوع مهارت آموزی اشاره شده است؛ به گونه‌ای که هر دانش‌آموز حداقل یک مهارت را طی دوران تحصیل آموخته باشد.

وی ادامه داد: طی دهه‌های گذشته، دانش‌آموز دم دستی‌ترین مهارت‌ها نظیر فراگیری زبان خارجی را طی تحصیل به خوبی فرا نگرفته است. مشکل کجاست؟ برای این امر در شورای سیاست‌گذاری مدارس غیردولتی راهکارهایی داریم و  باید نحوه آموزش، قواعد و مقررات مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد.

علیزاده با اشاره به اشتغال‌زایی در بخش غیردولتی، گفت: یک میلیون نفر در مدارس غیردولتی مشغول به‌کار شده‌اند؛ از این منظر چه مقدار از مدارس غیردولتی حمایت شده است؟ قانون تأسیس مدارس غیردولتی تصویب شده است اما بندهای حمایتی آن معطل مانده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته، در هر حلسه شورا، تعدادی درخواست توقف فعالیت مدارس غیردولتی به دست ما می‌رسد؛ در این راستا دو مشکل داریم، یک مشکل قوانین دست و پاگیر برای مدارس غیردولتی است. مثلا در ماده ۲۰ قانون مدارس غیردولتی آمده است که آموزشگاه‌ها از محل درآمد خود ۴ درصد به حساب دولت بریزند که غیر شهر تهران در هیچ کجای دیگر اجرا نمی‌شود؛ این ۴ درصد علاوه بر مالیات است.

عضو شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی ادامه داد: ۱۱ درصد جمعیت دانش آموزی در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند که اگر این مدارس را نادیده بگیریم، بار سنگینی به دوش دولت تحمیل می‌شود.