رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران گفت: با توجه به اینکه شهرداری دارای بزرگترین ظرفیت آموزشی غیر رسمی در کشور است، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر داشته باشد.

به گزارش بسیج پرس,«سعید اوحدی» رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با اشاره به اینکه اعتیاد به مواد مخدر یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های اجتماعی در جامعه است، اظهار داشت: اعتیاد به مواد مخدر سرآغاز دیگر آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، سرقت و… است.

وی با بیان اینکه برای مقابله با این بلای خانمانسوز باید همه دستگاه‌ها با هم همکاری داشته باشند، گفت: پیشگیری و آموزش دو موضوعی است که باید به آن توجه خاصی شود.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری گفت: با توجه به اینکه شهرداری تهران دارای بزرگترین ظرفیت آموزشی غیر رسمی در کشور است، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر داشته باشد.

اوحدی ادامه داد: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران سالیانه هزار و ۵۰۰ دوره با پنج هزار مربی برای بیش از ۴۰۰ هزار شهروندان تهرانی برگزار می‌کند و این ظرفیت می‌تواند در اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با بیان اینکه ظرفیت هنری این سازمان بخش دیگری است که می‌توان از آن در راستای مبارزه با مواد مخدر استفاده کرد، خاطرنشان کرد: امروز بالاترین میزان فضای نمایشگاهی در اختیار این سازمان است که پلیس مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌توانند از این ظرفیت برای برپایی نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر استفاده کند.

وی ادامه داد: برای مبارزه با مواد مخدر می‌توان از ظرفیت سینماها، خانه فرهنگ‌ها و فرهنگسرا‌های شهرداری تهران به خوبی استفاده کرد.