دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در مورد تحولات و جریانات سیاسی دوم خرداد سال 76و حواشی سفر رئیس دولت نهم به سازمان ملل سخن گفت.

به گزارش بسیج پرس,محمدرضا باهنر نماینده هفت دوره مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در مورد تحولات و جریانات سیاسی دوم خرداد سال ۷۶و حواشی سفر رئیس دولت نهم به سازمان ملل سخن گفت.

باهنر ضمن حضور در برنامه«گام دوم» ایران صدا به بیان فعالیت‌های سیاسی خود از ابتدای انقلاب و نحوه ورودش به مجلس شورای اسلامی پرداخت.