دانلود رایگان مقاله بررسی اثر استفاده از پوزولان طبیعی زئولیت بر روی پارامترهای جذب آب و مقاومت الکتریکی بتن و مقایسه آن با بتن شاهد رمز فایل : www.jozveha.com خلاصه مقاله: مزیت استفاده از پوزولان های طبیعی بدلیل کاهش آلایندگی محیط زیست و توسعه پایدار در مقایسه با پوزولان های مرسوم مانند میکروسیلیس، لزوم بررسی […]

دانلود رایگان مقاله بررسی اثر استفاده از پوزولان طبیعی زئولیت بر روی پارامترهای جذب آب و مقاومت الکتریکی بتن و مقایسه آن با بتن شاهد

download

رمز فایل : www.jozveha.com

خلاصه مقاله:

مزیت استفاده از پوزولان های طبیعی بدلیل کاهش آلایندگی محیط زیست و توسعه پایدار در مقایسه با پوزولان های مرسوم مانند میکروسیلیس، لزوم بررسی اثرات این پوزولان ها را بر خصوصیات بتن ضروری می سازد. زئولیت ماده معدنی با ارزشی است که کاربردهای فراوانی در صنعت داشته و با کیفیت مناسب در کشور ایران یافت می شود. در این تحقیق پارامترهای جذب آب، مقاومت ویژه الکتریکی دراز مدت ( ۲۸ روزه و یک سال ) آزمونه های بتنی حاوی پوزولان طبیعی زئولیت (۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد جایگزینی) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با بتن شاهد مقایسه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان از بهبود خواص مقاومت جذب آب و مقاومت الکتریکی آزمونه های حاوی زئولیت دارد.