سفیر ایران در پاریس گفت: اولویت ایران خویشتنداری و صبر استراتژیک برای کاستن از تنش‌های بیشتر با حفظ آمادگی برای دفاع در مقابل هر اقدام نسنجیده آشوبگران و جنگ افروزان خواهد بود.

به گزارش بسیج پرس, بهرام قاسمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه عنوان کرد: بی تردید احساس مسؤولیت توام با ایجاد اعتماد متقابل، درک شرایط و همچنین نقش مقاومت ایران در برابر سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا باید بیش از پیش مورد حمایت سایر کشورها قرار گیرد.

 وی افزود: مهم ترین برگ برنده امروز ایران بهره گیری از درهای باز دیپلماسی، گفتگو، تعامل، شنیدن نظرات و دیدگاه های تمامی طرف‌هایی است که از جنگ افروزی و افزایش تنش نگرانند، در این مسیر اولویت جمهوری اسلامی ایران  خویشتنداری و صبر استراتژیک برای کاستن از تنش‌های بیشتر با حفظ آمادگی جهت دفاع در مقابل هر اقدام نسنجیده آشوبگران و جنگ افروزان خواهد بود.

سفیر ایران در پاریس خاطرنشان کرد: سیاستی منطبق با تدبیر، اندیشه و حفاظت از کیان ایران و مردم هوشمند این سرزمین.