دانش‌آموزان دختر اتحادیه انجمن‌های‌های اسلامی دانش‌آموزان در نشست دختران تمدن‌ساز برای تحقق گام دوم انقلاب در مدارس کشور به ایده‌پردازی پرداختند.

به گزارش بسیج پرس,در نشست دختران تمدن‌ساز، خوانش، تحلیل و بررسی متن بیانیه گام دوم به صورت گروهی و ایده‌پردازی آن با موضوع راه‌های تحقق گام دوم انقلاب با محوریت دانش‌آموزان و دختران انجام شد.

این ایده‌ها در حوزه‌های جهاد اقتصادی، جهاد علمی، سبک زندگی و نقش دختران در تحقق تمدن نوین اسلامی به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد و ایده‌ها به صورت دانش‌آموزی ارائه شد.

قبل برگزاری این مراسم، کارگروه‌های خوانش، بحث و گفت‌وگو و ایده‌پردازی‌های اولیه به مدت ۵ ساعت توسط دانش‌آموزان قرارگاه ملی سراسر کشور برگزار شد که خروجی این کارگروه‌ها در این برنامه ارائه شد.