ناصر قفلی به عنوان رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور انتخاب شد.

به گزارش بسیج پرس,، سومین جلسه هیأت مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور در سال جاری با حضور اعضای هیأت مدیره در جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور برگزار شد.

در این جلسه مسائلی مربوط به پروژه‌های خیرین مدرسه ساز، بازنگری و اصلاح مفاد اساسنامه جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور مطرح و مقرر شد جلسه هیأت مدیره هر دو هفته یکبار برگزار شود.

در ادامه این جلسه، ناصر قفلی به عنوان رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و فخاری به عنوان نایب رئیس و کاظم قلم‌چی به عنوان خزانه‌دار هیأت مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز انتخاب شدند.

در این جلسه مصوب شد در جشنواره‌های خیرین مدرسه‌ساز کشور، به ۳ استان برگزیده، نشان «راه حافظی» اهدا شود.