نماینده مردم سرپل ذهاب در مجلس گفت: متاسفانه در بحث پیشگیری از جرم و جرم زدایی در قوانین، اتصال و هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها برای تشکیل مرکز واحد نبوده است.

به گزارش بسیج پرس,فرهاد تجری نماینده مردم سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی ، اظهار داشت: در ۴ سال قبل اراده‌ای برای اجرای قانون پیشگیری از وقوع جرم نبود، در مجلس هشتم زمینه این قانون فراهم و این قانون طرح شد.

وی افزود: با توجه به تعداد زیاد وقوع جرم در جامعه و ساختار نظام، تمامی دستگاه‌ها و قوا باید باهم در این زمینه تعامل کنند و قوای سه گانه باید همسو باشند و مجلس در این زمینه نقش کلیدی دارد.

تجری در ادامه تصریح کرد: وقتی نمایندگان در جریان مطالبات و موضوعات مهم کشور قرار گیرند و به جایی می‌رسند که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، موضوعات در قالب طرح و لایحه در مجلس مطرح می شود و در قالب لایحه در دولت سریعتر فرایند آن پیگیری شود.

 این نماینده مجلس شورای اسلامی یکی از معضلات کشور را تولید قانون دانست و گفت: مجلس این کار را انجام می‌دهد و اینکه در قوانین بر اساس اقتضائات زمانی به دلیل اینکه از یک سیستم پایش برخوردار نبوده، اوضاع مجرمانه متعددی توصیف شده است.

تجری در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در بحث پیشگیری از جرم و جرم زدایی در قوانین، اتصال و هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها برای تشکیل مرکز واحد نبوده است.