رئیس سازمان بسیج اساتید گفت: شکستِ پارادایم روشنفکری- تکنوکراسیِ لیبرال، جنبش استادی بسیج را در دانشگاه‌ها پیشتاز کرده است

به گزارش بسیج پرس, مجتبی زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید در آیین ملی بزرگداشت استاد تراز انقلاب اسلامی که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، گفت: در درگیری و نزاع دو پارادایم فقاهتِ حکیمانه و پارادایم روشنفکری- تکنوکراسیِ لیبرال و با پیروزی جریان دینی انقلابی، عرصهٔ دانشگاه‌ها در حال تحول و گرایش به دانشگاه اجتماعی، شناسایی درد های ملّی با نگاه حلّ المسایلی و تمدن گراست.

زارعی در اجتماع استادان دانشگاه‌ها افزود: با صبوری و مجاهدت علمی و اجتهادی به خصوص در سی سال اخیر از سوی رهبر انقلاب و دانشمندان جوان و متدین در علوم تجربی و علوم انسانی، برچسب های تصنعی متضاد و دوگانهٔ علم و دین، دین و توسعه و دین و سیاستگذاری عمومی و دوگانهٔ هویت ملّی و هویت دینی رنگ باخته و فروپاشیده است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: با توجه به جلو داری نقش فقاهت و ولایت در جانشانی علم و فناوری در پیشرفت ایران و نیز خاموشی منفعلانه، بی نقشی و بی اثری پارادایم شبه علم و مدعی علم توسعه در این باره و سکوت شان در باره پیشرفت ایران، اینک عرصه دانشگاهها به محلّی برای بروز و ظهور جنبش های اجتماعی اسلامی بومی در نیل به دانشگاه اجتماعی و مساله محور ، بخصوص عرصهٔ نقش آفرینی اجتماعی جنبش استادی بسیج شده است.

وی تاکید کرد: این جابجایی پارادایم ها و پیشتازی پارادایم علم بومی و رشد علمی درونزا ، ۸۰۰ کانون جنبش استادی را به نقطهٔ تماس مردم و دانشگاه‌ها برای برون رفت از معضلات کشور تبدیل خواهد کرد.

زارعی در پایان  گفت: بسیج استادان کشور از سال ۸۰ تا ۹۶ و در مرحله چهارم زیست تشکیلاتی خود، اینک به مرحلهٔ اعتلا و تحول اجتماعی خود وارد شده و از موضع دانشی و اجتماعی با توجه به زمینه های علمی و تفکر اجتهادی، این جنبش به سه گانهٔ اجتهاد منطقه ای ، اجتهاد ملّی حاکمیتی و اجتهاد بین المللی می اندیشد.

گفتنی است در پایان جشنوارهٔ ملّی استاد تراز از برخی برگزیدگان جشنواره های استانی با حضور سرلشکر سلامی، نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاهها، رییس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، رئیس بسیج اساتید کشور، مهدی چمران و معاون فرهنگی و اجتماعی بسیج اساتید با اهدای لوح و نشان ، تجلیل شد.