سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
مهندس مهدی چمران در آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
مهندس مهدی چمران در آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
محمدمهدی سیار شاعر، ترانه‌سرا و مدرس دانشگاه  در آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
حجت‌الاسلام رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی
آئین ملی استاد تراز انقلاب اسلامی