در انتخابات دور نهم اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح‌ورزی، مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری و محمد امیرزاده به عنوان نایب رئیس اول تا چهارم اتاق بازرگانی ایران انتخاب شدند.

به گزارش بسیج پرس, امروز در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران محمد امیرزاده، محمد رضا انصاری، مهدی بخشنده، رحیم بنا مولایی، محمد صادق حمیدیان جهرمی، مسعود خوانساری، جمال رازقی جهرمی، محمد حسین روشنک، حسین سلاح، حمیدرضا قلمکار، مسعود گل شیرازی و روشنک به عنوان نامزدهای ۴ کرسی نواب رییس اتاق بازرگانی ایران خود را معرفی کردند.

این خبر می‌افزاید: در ادامه این جلسه رحیم بنا مولایی، مسعود گل شیرازی، محمد حسین روشنک و حمید رضا قلمکاری از نامزدی کناره گرفتند.

بر این اساس حسین سلاح‌ورزی با کسب ۳۵۳ رای به عنوان نائب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و مسعود خوانساری با کسب ۳۲۰ رای نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی ایران شد.

همچنین محمدرضا انصاری با کسب ۲۷۹  رای نائب رئیس سوم و در نهایت محمد امیرزاده با کسب ۲۷۶ رای نائب رئیس چهارم اتاق بازرگانی ایران شدند.

رازقی جهرمی ۱۶۷ رای، پورشیرازی ۱۲۲ رای و بخشنده هم حائز ۱۶۷ رای شدند.

به گزارش فارس، از بین نامزدهای خزانه‌داری اتاق بازرگانی ایران پیرمؤذن موفق به اخذ ۲۱۵ رای و غلامحسین جمیلی موفق به اخذ ۲۲۲ رای شد که در نهایت غلامحسین جمیلی به عنوان خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.

در پایان کیوان کاشفی هم مجددا به عنوان منشی اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.