عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: اعضای کمیسیون، اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی در سن کمتر از ۱۸ سال را منوط به استعلام از وزارت اطلاعات کردند.

 به گزارش بسیج پرس, محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز لایحه حمایت حقوقی از کودکان و نوجوانان اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایرادات شورا به این لایحه اصلاح شد.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در ادامه این جلسه لایحه تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اعاده‌شده از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ایرادات این لایحه نیز اصلاح شد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیش از این بر اساس مصوبه کمیسیون، مادران فرزندانی که پدر آنها خارجی هستند تا قبل از ۱۸ سال می‌توانند تابعیت ایرانی را برای فرزندانشان درخواست کنند و همچنین مصوب شده بود که به پدران غیرایرانی این فرزندان اقامت اعطا شود که این مصوبات مورد ایراد شورای نگهبان واقع و عنوان شده بود که اجرای این مصوبات موجب ایجاد مشکلات امنیتی برای کشور می‌شود.

دهقان خاطرنشان کرد: در اصلاح این ایرادات، کمیسیون مقرر کرد تا اعطای این تابعیت و اقامت‌ها با استعلام از وزارت اطلاعات انجام تا جلوی بروز مشکلات امنیتی گرفته شود.

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در پایان نیز طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

منبع:فارس