نصرالله پژمانفر گفت: طرح همبستگی جهاد ملی برگرفته از مسوولیت پذیری مردم در شرایط خاص است آنچه در جامعه کنونی احتیاج داریم از نیروی مردمی و مسوولیت پذیری مردم بهره وری شود.

به گزارش بسیج پرس, نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی  ، اظهار داشت:  طرح همبستگی جهاد ملی برگرفته از مسوولیت پذیری مردم در شرایط خاص است آنچه در جامعه کنونی احتیاج داریم این است که در برابر همه مشکلاتی که برای کشورمان ایجاد می شود از نیروی مردمی و مسوولیت پذیری مردم بهره وری شود.

وی با بیان اینکه مردم سیل زده به امدادرسانی آحاد جامعه نیاز دارند افزود: هر فردی خود را ملزم بداند تا در حد و توانی که دارد برای کمک ورود کند و یک ضرورت اساسی است تا حس مشارکت در رفع مشکلات آسیب دیدگان داشته باشیم این در حالی است که مشارکت مردم نقش موثری در رفع مشکلات دارد.