پس از توقف پروژه گردشگری غیرقانونی در منطقه حفاظت شده تنگ تکاب، امروز یک پاسگاه محیط‌بانی در این منطقه تأسیس شد.

به گزارش بسیج پرس, پس از اینکه  پروژه گردشگری غیرقانونی در منطقه حفاظت شده تنگ تکاب و خائیز در راستای اجرای سند ملی محیط زیست و اصل پنجاهم قانون اساسی به دستور دادستان به طور کامل متوقف شد و محدثات غیر قانونی آن تخریب شدند.

امروز یک پاسگاه محیط‌بانی تنگ تکاب در این منطقه تأسیس شد.