مسئول بسیج سازندگی سپاه آذربایجان شرقی، گروه های جهادی محله محور را اساس کار بسیج سازندگی در حوزه خدمات رسانی به مردم عنوان کرد.

به گزارش بسیج پرس,محمد اسکندری  از آذربایجان شرقی، افزود: برای تسهیل گری امور محلات این گروه ها از خود محلات و پایگاه ها برای رفع مشکلات مردم شکل گرفته اند تا بدون صرف زمان و برخی از هزینه های زاید بتوانند راحت به مردم در محلات خدمات رسانی کنند.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و تاکید رهبر فرزانه انقلاب در آن به جوانان، اظهارداشت: ا توجه به اینکه جوانان به عنوان مخاطبان اصلی این بیانیه هستند گروه های جهادی نیز برای خدمات رسانی میدان دار حرکت و تفکر جهادی هسند.

اسکندری همکاری با نهادی مختلف همچون کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد مسکن و … از رویکردهای دیگر بسیج سازندگی برای خدمات رسانی و رفع محرومیت در مناطق محروم برشمرد و برای تعامل بیشتر با دستگاه های مختلف در این راستا اعلام آمادگی کرد.