عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در مجموعه تئاتر شهر ضمن بازدید از روند بازسازی به تماشای نمایش «کمیته نان» نشست.

به گزارش بسیج پرس،سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز (سه شنبه ۲۱ خرداد)  با حضور در مجموعه تئاترشهر از روند بازسازی سالن اصلی و پیگیری موارد مربوط به محیط پیرامونی مجموعه بازدید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تماشای نمایش «کمیته نان» نشست

ایشان در این حضور به تماشای نمایش «کمیته نان» به کارگردانی لیلی عاج نیز نشستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تماشای نمایش «کمیته نان» نشست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تماشای نمایش «کمیته نان» نشست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تماشای نمایش «کمیته نان» نشست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تماشای نمایش «کمیته نان» نشست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تماشای نمایش «کمیته نان» نشست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تماشای نمایش «کمیته نان» نشست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تماشای نمایش «کمیته نان» نشست

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان