با حکم فرمانده ناجا، سردار حبیبی به عنوان فرمانده انتظامی استان فارس منصوب شد.

ه گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، با حکم سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، سردار رهام‌بخش حبیبی به سمت فرماندهی انتظامی استان فارس منصوب شد.