شهید حسن باقری در صحبت‌هایی گفته است: امروز ممکلت ثباتش به حدی است که هیچ کشوری نمی‌تواند به آن ضربه بزند، حتی آمریکا به مخیله‌اش خطور نمی‌کند که تهاجم نظامی بکند.

به گزارش بسیج پرس، شهید حسن باقری از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس در یکی از صحبت‌های خود به ترس آمریکا از ایران و ارائه دلیل برای عدم حمله به ایران توضیحاتی داده است. اگرچه این صحبت‌ها مربوط به بیش از ۳۰ سال قبل و در دوران دفاع مقدس است، اما به خوبی بازگو کننده وضعیت امروز آمریکا در مقابله با ایران است.

 

شهید باقری در بخشی از این صحبت می‌گوید: «امروز ممکلت ثباتش به حدی است که هیچ کشوری نمی‌تواند به آن ضربه بزند، حتی آمریکا به مخیله‌اش خطور نمی‌کند که تهاجم نظامی بکند.»

 

منبع:دفاع پرس