داور بین‌المللی سابق فوتبال ایران گفت: قوانین فوتبال در سه سال اخیر به اندازه ۲۰ سال گذشته تغییر کرده است.

به گزارش بسیج پرس,نوید مظفری در مورد تغییرات جدید در قوانین بازی فوتبال گفت: اتفاق مهمی که در فوتبال رخ داده این است که در سه سال اخیر قوانین فوتبال به اندازه ۲۰ سال گذشته تغییر کرده است. این مساله هم خوبی و هم بدی دارد. خوبی تغییرات این است که دیگر هرکسی بخواهد در مورد فوتبال حرف بزند باید برود و مطالعه کند و اینگونه نیست که بتواند از روی تجربه‌اش کارشناسی داوری بکند. در گذشته اینگونه بود که داوران بازنشسته بخاطر تجاربی که در زمین پیدا می‌کردند کارشناس داوری می‌شدند اما اکنون برای صحبت کارشناسی در مورد فوتبال یا داوری آن باید ساعت‌ها مطالعه کرد.

وی افزود: خود من که همواره به دنبال مطالعه در زمینه فوتبال و قوانین آن هستم اکنون احساس می‌کنم در مقطع کودکستان هستم و باید ساعت‌ها مطالعه کنم تا به مقطع ابتدایی برسم.بنابراین فصل آینده کارشناسی داوری به راحتی میسر نخواهد بود و کارشناسان و ناظرانی که با قوانین جدید فوتبال آشنا هستند می‌توانند این کار را انجام بدهند.

مظفری تصریح کرد: مشکل اصلی آن هم این است که داوران باید با این قوانین آشنا شوند و آموزش لازم به آنها از سوی مدرسین آموزش داده شود آن هم مدرسانی که خدشان با این قوانین آشنایی کامل پیدا کرده‌اند حالا مربیان و بازیکنان تیم‌های لیگ برتری که جای خود دارد. در بوندس‌لیگای آلمان وقتی چنین تغییراتی در قوانین رخ می‌دهد برای تیم‌ها یا نماینده آنها آموزش لازم از سوی متولیان فوتبال داده می‌شود. در ایران هم باید تیم‌ها با این قوانین آشنا شوند.