زین العابدین جویبار گفت: جهاد همبستگی ملی موجب بروز تحولات اقتصادی و اجتماعی در مناطق سیل زده است.

به گزارش بسیج پرس,زین العابدین جویبار مسوول بسیج مهندسین کشاورزی خراسان جنوبی ، اظهار داشت: جهاد همبستگی ملی در ارایه نقش و تاثیر کمک های مردمی به مردم استان های سیل زده است. این در حالی است که در این طرح مسجد نقش همبستگی را داشته و در زمینه کمک های مردمی از سابقه ای طولانی برخوردار است و در حقیقت هماهنگی میان اجزای تشکیل دهنده کل نظام اجتماعی است.

وی در ادامه بیان داشت: جهاد همبستگی ملی موجب بروز تحولات اقتصادی و اجتماعی در مناطق سیل زده است.