یکی از مسئولان سپاه آذربایجان شرقی گفت: دشمن امروز به علت اینکه در نبرد سخت از مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران مستاصل شد، با نبرد نرم و نفوذ به میدان آمده است.

به گزارش بسیج پرس,محرم غفاری  از آذربایجان شرقی، افزود: دشمن با روندی پیچیده تلاش دارد جنبه های حاکمیتی نظام را با ابعاد مختلف نفوذ فرهنگی و سیاسی درگیر کند.

وی با بیان اینکه دشمن با عنوان یک شکل مطرح نیست و با همه ایادی و ابزارهای خود در عرصه جنگ نرم وارد شده است، اظهار داشت: نفوذ فرهنگی دشمن از طریق این ایادی و ابزارها طیف های مختلف اجتماع را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

غفاری ادامه داد: دشمن با درگیر کردن نخبگان جامعه، صنعت، افکار عمومی و … با شبهه افکنی و القاهای مختلف درصدد رسیدن به اهداف خود در مقابله با نظام است.

این پیشکسوت بسیجی خاطرنشان کرد: نفوذ فرهنگی و سیاسی دشمن حتی از طریق کشورهایی که با آن ها رابطه حسنه داریم نیز گاهی اتفاق می افتد و تاثیر خود را می گذارد.

غفاری سلطه گری نظام سلطه را از طریق نفوذ فرهنگی مهم ترین مساله خواند و یادآور شد: باید به مساله فرهنگ( باورها، اعتقادات، آداب و …) توجه ویزه ای داشته باشیم چراکه نفوذ فرهنگی با تفییر این مولفه ها فرهنگ را تغییر می دهد.