رقابت‌های انتخابی تیم ملی جوانان، برگزار شد و در نهایت 20 نفر به اردو دعوت می شوند.

به گزارش بسیج پرس, جوجیتسو و کوراش؛ مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان برای شناخت اردونشینان، روز یکشنبه ۱۹ خرداد ماه در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و در نهایت نفرات برتر هر وزن در تمرینات باقی ماندند.

اردوی تیم ملی جوانان با حضور نفرات برگزیده و قاسم باغچقی، علی پرهیزگار ، وحید جدی ( سه ملی پوشی که در کمپ تمرینی برلین آلمان حضور داشتند،) تمرینات خود را تا ۲۸ خرداد ماه زیر نظر محمدرضا حاج یوسف زاده به عنوان سرمربی پیگیری می کنند.

اسامی نفرات برتر مسابقات انتخابی به شرح ذیل است:

وزن ۶۰- کیلوگرم: مصطفی ریاحی ، حمیدرضا پاپی، مجید وحید بریمانلو

وزن ۶۶- کیلوگرم: علی محمدی بریمانلو ، علی یوسفی

وزن ۷۳- کیلوگرم: رضا پارساپور ، جواد سخندان

وزن ۸۱- کیلوگرم: امین کامیابی ، علی مولوی ، محمدحسین باباییان

وزن ۹۰- کیلوگرم: سپهر علینژاد ، امیر محمد نیک آبادی ، محمد کریمی زاده

وزن ۱۰۰- کیلوگرم: امیرحسین چراغ فرخان

وزن ۱۰۰+ کیلوگرم : فرزین شاهباز ، علی محمد بهمنی ، علی امینی