بخش جدید اعصاب و روان بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش با حضور امیر هادیان افتتاح شد.

به گزارش بسیج پرس، بخش جدید اعصاب و روان بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش با حضور امیر سرتیپ خلبان هادیان معاون هماهنگ کننده این نیرو و جمعی از مسئولین اداره بهداشت و درمان نهاجا افتتاح شد.

بخش اعصاب و روان بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش دارای ۳۴ تخت و آماده ارائه خدمت به مراجعین و بیماران است.

همچنین در حاشیه این مراسم، امیر سرتیپ هادیان از سایر بخش های بازسازی شده بیمارستان از جمله بخش گوش و حلق و بینی و چشم پزشکی بازدید کرد و ضمن عیادت از بیماران، کیفیت خدمت رسانی به بیماران را مورد ارزیابی قرار داد.