دانلود رایگان مقاله بررسی ابعاد بحران ناشی از شکست سد و راهکارهای مدیریت آن رمز فایل : www.jozveha.com خلاصه مقاله: بحث شکست سد، مبحث نسبتا جدیدی است و تخریب سدهایی در دنیا، توجه بیشتری به این مسئله جلب کرده است. در این میان، اطلاعات کم در خصوص سدهای شکسته شده مطالعه در این مبحث را […]

دانلود رایگان مقاله بررسی ابعاد بحران ناشی از شکست سد و راهکارهای مدیریت آن

download

رمز فایل : www.jozveha.com

خلاصه مقاله:

بحث شکست سد، مبحث نسبتا جدیدی است و تخریب سدهایی در دنیا، توجه بیشتری به این مسئله جلب کرده است. در این میان، اطلاعات کم در خصوص سدهای شکسته شده مطالعه در این مبحث را مشکل کرده است. در این مقاله، پس از بررسی عوامل شکست سدهای رخ داده، روند انجام مطالعات مروبط به شکست سد، بخصوص مدیریت بحران ناشی از آن توضیح داده شده است. سپس بصورت یک مطالعه موردی، تحلیل شکست سد شهید رجایی با دو روش تقریبی مستقل انجام شده و تراز آبگرفتگی ناشی از آن محاسبه و میزان خسارات احتمالی تخمین زده شده است.