دانلود رایگان مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر ژئوگرید در به تاخیرانداختن ترکهای انعکاسی در روکشهای آسفالتی رمز فایل : www.jozveha.com چکیده: نفوذ ترکها از لایه زیرین رویه به لایه روکش را ترک انعکاسی گویند. به طور کلی ترکهای انعکاسی نتیجه بارهای عمودی و افقی اعمال‌شده توسط چرخ وسایل نقلیه و حرکت آنها در طول ترکهای موجود […]

دانلود رایگان مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر ژئوگرید در به تاخیرانداختن ترکهای انعکاسی در روکشهای آسفالتی

download

رمز فایل : www.jozveha.com

چکیده:

نفوذ ترکها از لایه زیرین رویه به لایه روکش را ترک انعکاسی گویند. به طور کلی ترکهای انعکاسی نتیجه بارهای عمودی و افقی اعمال‌شده توسط چرخ وسایل نقلیه و حرکت آنها در طول ترکهای موجود در روسازیها و حرکت افقی قطعات آسفالتی در نتیجه تغییر دما می‌باشد. حرکت چرخها از عرض ترکها، باعث ایجاد تنشهای برشی در جهت عمودی صفحه پایین لایه می‌شوند. هنگامی که روسازی در محل ترکها در قسمت تحتانی لایه آسفالتی تحت تنش قرار می‌گیرد، باعث گسترش ترک و در نتیجه ایجاد ترکها در روسازی جدید می‌شود. مطالعات زیادی در تلاش برای پیش‌گیری و به تاخیرانداختن ترکهای انعکاسی انجام شده است. یکی از راه حلهای ممکن، تقویت لایه اسفالتی به وسیله ژیوسنتتیکها می‌باشد. تحقیقات آزمایشگاهی برای تعیین تاثیر ژیوگرید در تقویت‌کردن روکش و کاهش ترک‌های انعکاسی به کار گرفته شد. در این تحقیق، تغییر شکل دایم نمونه‌ها و همچنین مکانیزم تقویت کردن به وسیله ژیوسنتتیک‌ها در روکش آسفالتی مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر محل قرارگیری ژیوگرید درکاهش ترکهای انعکاسی و نیز بر روی تغییر شکل دایم روکش‌های آسفالتی بوده است. پارامترهای مورد بررسی شامل محل قرارگیری ژیوگرید، نوع روسازی زیرین روکش، درجه حرارت و عرض درز/ترک بودند که در ۲۴ مدل مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین، گسترش ترک‌ها در روکش در هنگام بارگذاری نمونه‌ها مشاهده و مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش نشان داد که استفاده از ژیوسنتتیک در رویه آسفالتی باعث بهبود مقاومت در مقابل ترکهای انعکاسی می‌شود. نوع گسترش ترک-ها در رویه آسفاتی به نوع روسازی قدیمی ترک‌خورده (آسفالتی یا بتنی) و محل قرارگیری ژیوگرید در روکش و درجه حرارت بستگی دارد. قرار دادن ژیوگرید در ضخامت از کف رویه باعث حداکثر عمر خدمت دهی در لایه رویه گردید. همچنین نتاج بیانگر این است که نمونه‌های تقویت‌شده دارای نرخ گسترش ترک و تغییر شکل قایم کمتری نسبت به نمونه‌های مرجع (کنترلی) هستند.