نایب رئیس دوم مجلس بر اساس آیین نامه داخلی باید از کمیسیون برنامه و بودجه انصراف دهد.

به گزارش بسیج پرس،  انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز ۵ خرداد ماه برگزار شد که بر این اساس تنها علی مطهری نایب رئیس دوم، حذف و دیگر اعضای هیئت رئیسه در سمت‌های خود ابقا شدند.

بر اساس رای گیری انجام شده عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه توانست به عنوان نایب رئیسه دوم جایگزین مطهری شود.

بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هیچ‌یک از اعضای هیئت رئیسه مجلس نمی‌تواند به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انتخاب شود و در صورتی که هر یک از اعضای این کمیسیون به عضویت هیئت رئیسه انتخاب گردند از کمیسیون مستعفی شناخته شده و مطابق مراتب منظور در این آیین نامه نسبت به تعیین کمیسیون جدید اقدام خواهند نمود.

همچنین آن‌ها نمی‌توانند به عنوان رئیس یا سخنگوی کمیسیون‌های مجلس انتخاب شوند و در صورتی که رئیس یا سخنگوی کمیسیون‌ها به عضویت هیئت رئیسه انتخاب گردند از سمت خود در کمیسیون مستعفی شناخته می‌شوند

بر این اساس عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه باید از این کمیسیون استعفا داده و یکی دیگر از کمیسیون‌های مجلس را برای خود انتخاب کند که در همین مورد مصری نایب رئیس دوم مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تا کنون کمیسیون جایگزین را برای خود انتخاب نکرده‌ام.

حال باید دید مصری کدام کمیسیون را برای عضویت انتخاب خواهد کرد.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان