زین العابدین جویبار گفت: طرح جهاد همبستگی ملی برای مردم سیل زده نقشی موثر و امیدوارکننده دارد این طرح در جهت جلب مشارکت های مردمی است و همانگونه که از نامش پیداست نقشی موثر داشته است.

 به گزارش بسیج پرس,زین العابدین جویبارمسوول بسیج مهندسین کشاورزی خراسان جنوبی ، اظهار داشت: طرح جهاد همبستگی ملی برای مردم سیل زده نقشی موثر و امیدوارکننده دارد این طرح در جهت جلب مشارکت های مردمی است و همانگونه که از نامش پیداست نقشی موثر داشته است.

وی با بیان اینکه در طرح جهاد همبستگی ملی مردم سیل زده گروه هدف به شمار می روند افزود: مشارکت های مردم در این راستا نقشی مثبت و موثر ارزیابی می شود و مردم بار دیگر حضور خود را برای کمک به هموطنان آسیب دیده ناشی از سیل اخیر نشان دادند.