مراسم رونمایی از کمیک استریپ ماجرای شهادت شهید محسن حججی با حضور خانواده شهید و فرمانده قرارگاه حضرت زینب(س) سوریه ظهر شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ در سازمان بسیج دانشجویی کشور برگزار شد.

سخنرانی رحیم قربانی رییس دارالقرآن بسیج در مراسم رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
سخنرانی رحیم قربانی رییس دارالقرآن بسیج در مراسم رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
سخنرانی میثم نیلی رییس مجمع ناشران انقلاب اسلامی در مراسم رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
خانواده شهید حججی در مراسم رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
سخنرانی سردار حسن نوعی اقدم در مراسم رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
سخنرانی سردار حسن نوعی اقدم در مراسم رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی
رونمایی از کمیک استریپ شهید محسن حججی