منطقه شکار ممنوع بدیل، منطقه حفاظت شده خائیز و منطقه شکار ممنوع تلرش در شهرستان بهبهان طعمه آتش شدند.

به گزارش بسیج پرس,منطقه شکار ممنوع بدیل، منطقه حفاظت شده خائیز و منطقه شکار ممنوع تلرش در شهرستان بهبهان طعمه آتش شدند.

بنابر گزارش‌های رسیده از فعالان مخیط زیست در این منطقه کوه‌های تنگ بن تا بالنگستان در سه نقطه یعنی کیلومترها  به صورت وسیع و گسترده در آتش می‌سوزد و حجم وسیع آتش از خیابان‌های شهر بهبهان قابل مشاهده است.

برای مهار این حریق بی سابقه نیاز به اقدامات فوری شورای مدیریت بحران استان خوزستان و مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد است.

متاسفانه زبانه‌های آتش به تنگه آب لگنی و تنگه بیستم از منطقه حفاظت شده خائیز هم رسیده است.