مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه آذربایجان شرقی با اشاره به وجود برخی از معضلات در جامعه اظهارداشت: شرایط امروز جامعه از شرایطی که اسلام بیان کرده فاصله گرفته و برخی از ارزش های اعتقادی کمرنگ شده است.

 به گزارش بسیج پرس, منصوره کیانی  از آذربایجان شرقی، تجمل گرایی، مصرف گرایی بیش از حد، کمرنگ شدن ارتباط اعضای خانواده ها با یکدیگر و حتی کم توجهی به حجاب و عفاف را از مهم ترین معضلات فاصله گرفتن از سبک زندگی اسلامی بیان کرد.

وی با بیان این که اسلام به جزئیات زندگی توجه و برنامه مشخصی دارد، اظهار داشت: اگر برنامه های اسلام در زندگی و جامعه پیاده شود جامعه شاهد احترام به والدین، خلوت شدن خانه سالمندان، پایین آمدن فقر و مصون ماندن جوانان از بزه، فساد، طلاق و حتی طلاق عاطفی خواهد بود.