«پیشوای شهیدان» عنوان کتابی از «سیدرضا صدر» است که به اهتمام «سیدباقر خسروشاهی» ترجمه شده است. این کتاب که در مورد سیره و زندگی امام حسین (ع) به رشته تحریر درآمده ویژه نوجوانان بوده که در سه بخش «کلیات»، «شهادت و جهاد» و «اسارت» به نگارش درآمده است.

به گزارش بسیج پرس، «پیشوای شهیدان» عنوان کتابی از «سیدرضا صدر» است که به اهتمام «سیدباقر خسروشاهی» ترجمه شده است. این کتاب که در مورد سیره و زندگی امام حسین (ع) به رشته تحریر درآمده ویژه نوجوانان بوده که در سه بخش «کلیات»، «شهادت و جهاد» و «اسارت» به نگارش درآمده است.

نویسنده با قلمی ساده و روان و به دور از تکلف، کتابی جامع در خصوص زندگی امام سوم شیعیان به نگارش درآورده که می‌تواند برای عموم مفید به فایده باشد. هر چند این کتاب پیچیدگی‌های رایج در مقاتل را ندارد اما کاملا مستند بوده و از منابع موثق استفاده کرده است.

قسمتی از متن کتاب:

«هفهاف از دلیران بصره و از بزرگان آن سرزمین به شمار می‌رفت، و در زمره یاران نامدار علی (ع) قرار داشت. در جهادهای سه‌گانه آن حضرت شرکت داشته و دلاوری‌ها نشان داده بود و از سرداران امیرالمومنین (ع) به شمار می‌رفت. در جهاد صفین، از طرف علی (ع) به فرماندهی عشیره ازد بصره منصوب شده بود. پس از شهادت علی (ع) یار باوفای حسن (ع) و فدایی و غمخوار حسین (ع) بود و در دوستی آنان پایدار و ثابت قدم.

هفهاف، در بصره شنید که حسین (ع) از مکه بیرون شده و رهسپار عراق گردیده است. از بصره بیرون شد و به سوی کوی شهادت دوید. وقتی به کربلا رسید که حماسه شهادت پایان یافته و کار از کار گذشته و حسین (ع) کشته شده بود. هفهاف به درون سپاه یزید رفت و پرسید: خبر چیست و حسین کجاست؟

پرسیدند: تو کیستی؟

گفت: من هفهاف راسبی هستم و از بصره به یاری حسین (ع) آمده‌ام.

گفتند: این خیمه‌گاه حسین است که لشکر بدان هجوم کرده، تاراج می‌کنند! و اینان دختران رسولند، که به اسارت گرفته شده‌اند.

هفهفاف که این خبر شوم را شنید و از شهادت پیشوای شهیدان و تاراج خرگاهش و اسارت بانوان حرم، آگهی یافت شمشیر از نیام برکشید و بر لشکر یزید تاخت و به جنگ پرداخت. جمعی از آن مردم را به دوزخ فرستاد و یک تنه به نبرد ادامه داد. زخم بسیاری برداشت و سراپا آغشته به خون گردید. دورش را گرفتند و شهیدش ساختند.»

«پیشوای شهیدان» در ۴۴۰ صفحه به قلم «سیدرضا صدر» و به اهتمام «سیدباقر خسروشاهی» به رشته تحریر درآمده و توسط موسسه «بوستان کتاب» در ۳۳ هزار نسخه منتشر شده است.

 

منبع:دفاع پرس