ستاره ولزی رئال مادرید برای جدایی از این تیم شرط عجیبی گذاشت.

به گزارش بسیج پرس, نشریه آس اسپانیا خبر داد که گرت بیل، ستاره ولزی رئال رفتن از این تیم را نپذیرفت و یک شرط گذاشت تا از رئال جدا شود.

شرط بیل کار انتقالش را پیچیده و سخت کرد. ستاره ولزی درخواست کرده تا ۵۱ میلیون یورو دستمزد ۳ فصل باقی مانده‌اش را یکجا بگیرد. پرس، رئیس باشگاه رئال به هیچ وجه این شرط بیل را قبول نمی کند.

بیل با این تصمیمش کار جدایی اش را سخت کرده و به نظر می رسد در فصل آینده در مادرید می ماند.